Follow us on Twitter

Inloggen

Email
Wachtwoord

wachtwoord vergeten?
aanmelden

opvakantie.nl

Telefoon & Bezoek!

*ma/vrij; op afspraak*
online beschikbaar
Snelfilterweg 270
3063 JJ Rotterdam
+ 31 (0) 10-2131364

info@opvakantie.nl
KvK. 50269070

(Aan)vraag

Heb je een vraag of kun je de vakantie die je zoekt niet vinden? Stuur ons een (aan)vraag!

Informatie over Verzekeringen van Unigarant.

Voor persoonlijk advies over de meest gunstige reisverzekering kun je bellen met 010-213 13 64, of mailen naar info@opvakantie meer >>

Voorwaarden

Hieronder vind je informatie en voorwaarden met betrekking tot het boeken van een vakantie bij opvakantie.nl / Fresh Travel.


Bezoekadres
Fresh Travel / opvakantie.nl
Snelfilterweg 270
3063 JJ Rotterdam
Tel + 31 10 2131364
Mobile: + 31 653363296

KvK. Rotterdam nummer 50269070
BTW nummer NL195562306B01
ABN AMRO, Rotterdam 547620039
ING BANK, Rotterdam 5514125
 
Opvakantie.nl / Fresh Travel handelt ook onder de namen Family Jam, Snowcamps en Surfcamps.  Tevens organiseren wij de evenementen "de Freeride Opening" en "Freeride, Fun & Friends". 

We willen je er op wijzen dat voor veel vakanties verschillende voorwaarden gelden en dat het verschilt of je alleen een vliegticket of een pakket (samengestelde vakantie) reserveert. We werken samen met verschillende geselecteerde reisorganisatoren: per vakantie staan de specifieke voorwaarden vermeld met een link. In een klein aantal gevallen treedt opvakantie.nl / Fresh Travel zelf op als organisator maar over het algemeen is opvakantie slechts tussenpersoon. Alle facturering én betalingen van verschillende pakketreizen lopen via opvakantie.nl / Fresh Travel. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 
 
Boeken van een vakantie Zodra je aangeeft accoord te gaan (dit kan telefonisch, per post of per e-mail) met het prijsoverzicht waarin de gegevens van de vakantie zijn opgenomen, wordt beschikbaarheid gecheckt en zal de vakantie, indien beschikbaar, definitief worden geboekt. De reservering wordt vervolgens schriftelijk bevestigd (per email) aan de deelnemer(s). Voor vakantiereizen (accommodatie en/of vervoer) geboekt via internet is de afkoelingsperiode waarin gesproken wordt binnen de wet ''kopen op afstand'' niet van toepassing. Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. We verwachten dat hij of zij de vermelde gegevens op de bevestiging/ factuur controleert op het moment dat deze binnenkomt en direct eventuele fouten doorgeeft. Boekingskosten bedragen euro 20 voor reservering van een pakketreis met euro 25 aan ticketingkosten extra als je een (los) vliegticket boekt. Het kan zijn dat in sommige gevallen afgeweken wordt van deze tarieven.
 
Beschikbaarheid
Hoewel het leuk zou zijn als elke reis aangeboden op de site van Opvakantie.nl beschikbaar is, kan het zijn dat een bepaalde reis niet meer mogelijk is. Het is mogelijk om voor veel van de vakanties die op de site staan een vrijblijvende aanvraag te doen, maar je kunt ook aangeven dat je definitief wilt boeken. Als je dit doet dan is de online boeking is definitief, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Je hoort na het doorgeven van een boeking zo snel mogelijk, doorgaans binnen één werkdag, of de vakantie doorgaat.
 
Bijzondere voorwaarden
We werken met zoveel verschillende leveranciers samen dat er vaak verschillende boekingsvoorwaarden gelden. Ook zijn er verschillende soorten vakanties waar weer andere voorwaarden kunnen gelden. Hieronder wat algemene informatie over wat verschillende soorten vakanties. :: Alg. info busreizen :: Alg. info vliegtickets :: Groepsvoorwaarden
 
Betaling
Na ontvangst van de bevestiging (dit is tevens de factuur van de reis) dient per omgaande een aanbetaling of het totale bedrag voor de reis voldaan te worden via overmaking op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Een aanbetaling is doorgaans minimaal 100 euro per persoon of 10% van de reissom. In sommige gevallen kan het zijn dat er een afwijkende aanbetaling geldt (bijvoorbeeld bij groepsreizen en losse vliegtickets). Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek op ons bankrekeningnummer bijgeschreven te zijn. Als de geboekte reis binnen acht weken voor de dag van vertrek valt moet de gehele reissom in één keer betaald te worden. Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, komen eventuele incasso- of administratiekosten voor rekening van de hoofdboeker. Voor de aanbetaling en het resterende bedrag worden geen acceptgiro's verzonden.
 
Boeken van een vliegticket
Boek je een vliegticket dan geldt dat direct (uiterlijk binnen 72 uur) het volledige bedrag dient te worden voldaan. Zodra je betaling bij ons binnen is, zullen wij de reispapieren aan je versturen. Voldoe je niet aan deze betalingstermijn van 72 uur, dan houden wij het recht om het ticket te annuleren, terwijl de verplichting om te betalen blijft bestaan. (Voordat het tot een annulering komt zullen wij echter altijd eerst telefonisch en vervolgens schriftelijk contact met je opnemen.)
 
Wijzigen van de reis
Voor elke wijziging die wordt doorgegeven nadat de bevestiging/factuur is verzonden, brengen wij euro 30,- administratiekosten in rekening. Tevens worden evt meerkosten die voortkomen uit de wijziging doorberekend. Voorwaarde blijft dat de deelnemer(s) de gewijzigde reissom volgens de betalingsregeling voldoen.
 
Verzekeringen en Annuleren
Wij adviseren om bij de boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wij verwijzen voor de annuleringsvoowaarden specifiek naar de voorwaarden per vakantie van de desbetreffende reisorganisator. LET OP! Onderstaande informatie geldt niet voor vliegtickets, vraag naar de voorwaarden als je een los-ticket boekt! LET OP! Per vakantie kunnen bijzondere annuleringsvoorwaarden gelden (zie hiervoor de informatie bij de desbetreffende vakantie) - Annulering van een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd.
 
- De kosten van de annulering van een pakketreis zijn in het algemeen als volgt:
- Bij annulering tot 42ste dag vóór de dag van vertrek: de aanbetaling
- Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21 ste dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14e dag vóór vertrek: 50% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag vóór vertrek: 75% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 5e dag vóór vertrek: 90% van de reissom.
- Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.
 
Benodigde reisdocumenten en reispapieren
Controleer de tickets en eventuele vouchers als je ze binnenkrijgt op eventuele onjuistheden en onduidelijkheden. Laat ons weten als er volgens jou iets niet klopt.
 
Minimum deelname (dit geldt alleen voor groepsreizen)
Wij behouden het recht om de reisovereenkomst op te zeggen indien het aantal deelnemers kleiner is dan het door ons of de samenwerkende reisorganisatie vooraf gestelde minimum aantal. In dit geval berichten wij de deelnemer uiterlijk twee weken voorafgaand aan de reis. De reeds betaalde gelden worden door Fresh Travel gerestitueerd. In de meeste gevallen bieden wij -indien mogelijk- een vergelijkbaar alternatief aan. Deelnemers kunnen dan kiezen voor de gewijzigde reis of alsnog restitutie van de (aan)betaling.
 
Bijzondere activiteiten
Bij sommige vakanties zijn één of meerdere activiteiten of diensten inclusief. Voor deze activiteiten of diensten geldt dat deze onder voorbehoud zijn van omstandigheden en voldoende deelname (animo). Als deze activiteiten of diensten wegens omstandigheden niet doorgaan, kan er geen sprake worden gemaakt op restitutie. Ook voor activiteiten of diensten die extra zijn bijgeboekt zijn onder voorbehoud van omstandigheden en voldoende deelname (animo). Mocht een activiteit of dienst niet doorgaan waar extra voor betaald is, dan geldt in de meeste gevallen dat wel sprake is van restitutie. Alle activiteiten zijn voor eigen risico.
 
Aansprakelijkheid
De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten binnen of buiten het aangegeven programma gebeurt altijd voor risico van de deelnemer(s), ook indien deze door de reisbegeleiding wordt georganiseerd. Fresh travel / Opvakantie.nl en haar partners kunnen geen verantwoordelijkeheid aanvaarden. Alle aangegeven activiteiten onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Fresh Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via Fresh Travel gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaart maatschappij of hotelier, van toepassing. Fresh Travel is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door Fresh Travel verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering. Fresh Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Fresh Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Voorzover Fresh Travel toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
 
Klacht
Een eventuele klacht dient ter plekke direct aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Indien er geen reisbegeleiding aanwezig is kan contact worden opgenomen met het hoofdkantoor. In veel gevallen is Fresh Travel / opvakantie.nl niet de partij die de reis organiseert. In al deze gevallen leggen wij de klacht voor aan de uitvoerende organisatie, die verantwoordelijk is voor een degelijke afhandeling van elke op de juiste manier gemelde klacht. Een gegronde klacht zullen wij zorgvuldig in behandeling nemen mits deze tijdens de reis gemeld is. Klachten die achteraf ter sprake komen nemen wij niet in behandeling. Wanneer een klacht gemeld wordt, zullen wij proberen deze direct te verhelpen. Lukt het niet om ter plekke een acceptabele oplossing te vinden, dan dient de klacht (nogmaals) schriftelijk gemeld te worden aan het hoofdkantoor. In het geval dat de klagende deelnemer en het hoofdkantoor/ de uitvoerende partij er niet uit komen zal een uitspraak over klacht en eventuele vergoeding worden overgelaten aan het Nederlands recht.

Prijswijzigingen
De verkoopprijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de leverancier worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Denk hierbij aan koersverschillen en brandstoftoeslagen. Fresh Travel / opvakantie.nl behoudt zich het recht om tot de vertrekdag eventuele verhogingen door te berekenen.

Bereikbaarheid en Noodnummer
Wij zijn telefonisch bereikbaar op + 31 (0)10-213 13 64. Voor noodgevallen kun je bellen naar +31 (0)6 53 36 32 96. Je kunt je ook 24 uur per dag opgeven voor een reis of je vragen voor meer informatie versturen naar info@freshtravel.nl.
 
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien zich tussen partijen enig geschil voordoet in de uitvoering van de onderhavige voorwaarden, zullen wij dit geschil in eerste instantie voorleggen aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

opvakantie surf superspecial

Voor absolute beginners tot ervaren surfers, sinds 2001 de Surf Safari Delux. Leer (beter) surfen in het prachtige Portugal. Vrijwel verlaten stranden, consistente golven, ongedwongen avontuur, gegarandeerd goede tijden én met een brede glimlach naar huis.:: Surf Safari Delux

ingezonden gedicht